Ο Δρ. Νίκος Σφυρής, Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης της SLOA LTD παρακολούθησε επιτυχώς το Ευρωπαϊκό Σεμινάριο HelloAI Professional RIS  με σκοπό τόσο την αναβάθμιση της γνώσης της εταιρίας σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης όσο και την ανάπτυξη των συνεργασιών με μεγάλους φορείς της τεχνητής νοημοσύνης στην Ε.Ε.