Στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων η SLOA LTD έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης για την ορθή επέκταση σταθμών επαναφόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.