Η SLOA LTD εργαζόμενη για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στο χώρο της προστασίας δεδομένων εν γένει καθώς και προσωπικών δεδομένων έλαβε πιστοποιήσεις του προσωπικού της κατά ISO 17024 ως Data Protection Officer ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκτός από υπψηλού επιπέδου να συμορφώνονται με τα διεθνή standard.