Συμμετοχή της SLOA LTD στην εκδήλωση “the future of retail” 4/5 στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia