Με το Σχέδιο το Υφυπουργείο Τουρισμού στοχεύει στην:  • Ενίσχυση της διαδικτυακής παρουσίας των παροχέων/εμπλεκομένων ειδικών μορφών τουρισμού  • Εντατικοποίηση της διαδικτυακής προώθησης των ειδικών μορφών τουρισμού  • Στοχευόμενη προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού μέσω του διαδικτύου .

Δικαιούχοι αιτητές για το παρόν Σχέδιο είναι τοπικά αδειούχα Γραφεία Τουρισμού & Ταξιδίων και άλλοι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς (αναλόγως του τομέα) εξαιρουμένων των αδειούχων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και Κέντρων Αναψυχής.  Απαραίτητη προϋπόθεση για τους δικαιούχους του Σχεδίου είναι να κατέχουν όλες τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας αναλόγως του τομέα και να πληρούν τα κριτήρια που έχει θέσει το Υφυπουργείο για την κάθε ειδική μορφή τουρισμού.

Περισσότερα στο link: https://www.tourism.gov.cy/tourism/tourism.nsf/All/7C49408F7CC8F75AC22587D60047751F?OpenDocument