Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:
• Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν την τεχνολογική στάθμη, την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγικότητά τους.
• Η δημιουργία νέων μονάδων και η τόνωση της επιχειρηματικότητας.
• Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Περισσότερες Πληροφορίες:  Σχέδιο Χορηγιών Θ.Αλ.Ε.Ι.Α